Tuyen Sinh 2017 dot 1 QTKD
Chủ đề 3 - Quản trị Marketing (LỚP: 14CH03 GVGD: TS. Trần Anh Minh)

Chủ đề 3 - Quản trị Marketing (LỚP: 14CH03 GVGD: TS. Trần Anh Minh)

 •   11/07/2016 10:24:17 AM
 •   Đã xem: 34
 •   Phản hồi: 0

Chủ đề 3: Những nguy cơ cần lưu ý khi xây dựng Giá theo Giá của đối thủ cạnh tranh, bài học kinh nghiệm từ doanh nghiệp.
(doanh nghiệp: Công ty mà Anh (Chị) đang làm việc hoặc một đơn vị kinh doanh mà Anh (Chị) quan tâm)

Chủ đề 4 - Quản trị Marketing (LỚP: 14CH03 GVGD: TS. Trần Anh Minh)

Chủ đề 4 - Quản trị Marketing (LỚP: 14CH03 GVGD: TS. Trần Anh Minh)

 •   11/07/2016 10:26:41 AM
 •   Đã xem: 41
 •   Phản hồi: 0

Chủ đề 4: Ưu và nhược điểm của hình thức Quảng cáo qua Truyền hình so với các hình thức quảng cáo khác mà doanh nghiệp đã thực hiện.
(doanh nghiệp: Công ty mà Anh (Chị) đang làm việc hoặc một đơn vị kinh doanh mà Anh (Chị) quan tâm)

Chủ đề 1 - Quản trị nguồn nhân lực (LỚP: 14CH03 GVGD: TS. Huỳnh Thị Thu Sương)

Chủ đề 1 - Quản trị nguồn nhân lực (LỚP: 14CH03 GVGD: TS. Huỳnh Thị Thu Sương)

 •   15/08/2016 01:39:54 AM
 •   Đã xem: 95
 •   Phản hồi: 0

Chủ đề 1: Đánh giá công tác tuyển dụng và bố trí nhân sự tại công ty XYZ
(XYZ là giả định tên của 1 tổ chức mà Anh/Chị chọn nghiên cứu).

Chủ đề 2 - Quản trị nguồn nhân lực (LỚP: 14CH03 GVGD: TS. Huỳnh Thị Thu Sương)

Chủ đề 2 - Quản trị nguồn nhân lực (LỚP: 14CH03 GVGD: TS. Huỳnh Thị Thu Sương)

 •   15/08/2016 01:43:53 AM
 •   Đã xem: 97
 •   Phản hồi: 0

Chủ đề 2: Đánh giá công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty XYZ
(XYZ là giả định tên của 1 tổ chức mà Anh/Chị chọn nghiên cứu).

Chủ đề 3 - Quản trị nguồn nhân lực (LỚP: 14CH03 GVGD: TS. Huỳnh Thị Thu Sương)

Chủ đề 3 - Quản trị nguồn nhân lực (LỚP: 14CH03 GVGD: TS. Huỳnh Thị Thu Sương)

 •   15/08/2016 01:45:36 AM
 •   Đã xem: 112
 •   Phản hồi: 0

Chủ đề 3: Đánh giá công tác lương thưởng và duy trì nguồn nhân lực tại công ty XYZ
(XYZ là giả định tên của 1 tổ chức mà Anh/Chị chọn nghiên cứu).

Chủ đề 4 - Quản trị nguồn nhân lực (LỚP: 14CH03 GVGD: TS. Huỳnh Thị Thu Sương)

Chủ đề 4 - Quản trị nguồn nhân lực (LỚP: 14CH03 GVGD: TS. Huỳnh Thị Thu Sương)

 •   15/08/2016 01:47:03 AM
 •   Đã xem: 132
 •   Phản hồi: 0

Chủ đề 4: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty XYZ
(XYZ là giả định tên của 1 tổ chức mà Anh/Chị chọn nghiên cứu).

Chủ đề 1 - Đạo đức kinh doanh (LỚP: 15CH01,03 GVGD: TS. Phan Quốc Tấn)

Chủ đề 1 - Đạo đức kinh doanh (LỚP: 15CH01,03 GVGD: TS. Phan Quốc Tấn)

 •   15/08/2016 01:56:04 AM
 •   Đã xem: 166
 •   Phản hồi: 0

Chủ đề 1: Giải pháp thực hiện Văn hóa doanh nghiệp tại Đơn vị anh/chị đang làm việc.

Chủ đề 2 - Đạo đức kinh doanh (LỚP: 15CH01,03 GVGD: TS. Phan Quốc Tấn)

Chủ đề 2 - Đạo đức kinh doanh (LỚP: 15CH01,03 GVGD: TS. Phan Quốc Tấn)

 •   15/08/2016 01:57:41 AM
 •   Đã xem: 177
 •   Phản hồi: 0

Chủ đề 2: Hoàn thiện các cấp độ Văn hóa doanh nghiệp tại Đơn vị anh/chị đang làm việc.

Chủ đề 3 - Đạo đức kinh doanh (LỚP: 15CH01,03 GVGD: TS. Phan Quốc Tấn)

Chủ đề 3 - Đạo đức kinh doanh (LỚP: 15CH01,03 GVGD: TS. Phan Quốc Tấn)

 •   15/08/2016 02:01:02 AM
 •   Đã xem: 209
 •   Phản hồi: 0

Chủ đề 3: Xây dựng chuẩn mực đạo đức tại Đơn vị anh/chị đang làm việc.


Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây