Phương pháp nghiên cứu khoa học trong ngành QTKD (16CH01 - 15CH03) - GV: Đỗ Đức Khả

 •   09/01/2017 05:17:00 PM
 •   Đã xem: 223
 •   Phản hồi: 0

Yêu cầu: Anh (Chị) hãy chọn 01 tên đề tài nghiên cứu có liên quan đến ngành QTKD và thực hiện chúng theo quy trình 9 bước.
(Số trang: từ 15 đến 20 trang; Định dạng chuẩn và trich dẫn tài liệu theo APA)

Quản trị marketing (15CH01, 02, 03, 04 GVGD: GS. JOHN SNYDER)

 •   20/10/2016 01:44:00 PM
 •   Đã xem: 393
 •   Phản hồi: 0

Mỗi học viên phải lập kế hoạch marketing để giới thiệu một sản phẩm mới thuộc một trong hai thị trường sau:

Chủ đề 4 - Triết học (LỚP: 15CH03 và 16CH01 GVGD: TS. Hoàng Trung)

 •   04/10/2016 06:38:00 PM
 •   Đã xem: 280
 •   Phản hồi: 0

Chủ đề 4 - Triết học (LỚP: 15CH03 và 16CH01 GVGD: TS. Hoàng Trung)

Chủ đề 3 - Triết học (LỚP: 15CH03 và 16CH01 GVGD: TS. Hoàng Trung)

 •   04/10/2016 06:36:00 PM
 •   Đã xem: 217
 •   Phản hồi: 0

Chủ đề 3 - Triết học (LỚP: 15CH03 và 16CH01 GVGD: TS. Hoàng Trung)

Chủ đề 2 - Triết học (LỚP: 15CH03 và 16CH01 GVGD: TS. Hoàng Trung)

 •   04/10/2016 06:34:00 PM
 •   Đã xem: 245
 •   Phản hồi: 0

Chủ đề 2 - Triết học (LỚP: 15CH03 và 16CH01 GVGD: TS. Hoàng Trung)

Chủ đề 1 - Triết học (LỚP: 15CH03 và 16CH01 GVGD: TS. Hoàng Trung)

 •   04/10/2016 06:29:00 PM
 •   Đã xem: 253
 •   Phản hồi: 0

Chủ đề 1 - Triết học (LỚP: 15CH03 và 16CH01 GVGD: TS. Hoàng Trung)

Chủ đề 4 - Thương mại điện tử (LỚP: 15CH01, 03 GVGD: TSKH. Trần Trọng Khuê)

 •   15/09/2016 08:55:00 AM
 •   Đã xem: 111
 •   Phản hồi: 0

Chủ đề 4 - Thương mại điện tử (LỚP: 15CH01, 03 GVGD: TSKH. Trần Trọng Khuê)

Chủ đề 3 - Thương mại điện tử (LỚP: 15CH01, 03 GVGD: TSKH. Trần Trọng Khuê)

 •   15/09/2016 08:52:00 AM
 •   Đã xem: 81
 •   Phản hồi: 0

Chủ đề 3 - Thương mại điện tử (LỚP: 15CH01, 03 GVGD: TSKH. Trần Trọng Khuê)

Chủ đề 2 - Thương mại điện tử (LỚP: 15CH01, 03 GVGD: TSKH. Trần Trọng Khuê)

 •   15/09/2016 08:47:00 AM
 •   Đã xem: 78
 •   Phản hồi: 0

Chủ đề 2 - Thương mại điện tử (LỚP: 15CH01, 03 GVGD: TSKH. Trần Trọng Khuê)

Chủ đề 1 - Thương mại điện tử (LỚP: 15CH01, 03 GVGD: TSKH. Trần Trọng Khuê)

 •   15/09/2016 08:42:00 AM
 •   Đã xem: 101
 •   Phản hồi: 0

Chủ đề 1 - Thương mại điện tử (LỚP: 15CH01, 03 GVGD: TSKH. Trần Trọng Khuê)


Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây