Tuyen Sinh 2017 dot 1 QTKD
Chủ đề 2 - Quản trị chiến lược (LỚP: 15CH02,04 GVGD: PGS,TS Phước Minh Hiệp)

Chủ đề 2 - Quản trị chiến lược (LỚP: 15CH02,04 GVGD: PGS,TS Phước Minh Hiệp)

 •   11/07/2016 09:29:28 AM
 •   Đã xem: 29
 •   Phản hồi: 0

Chủ đề 2: Anh, Chị hãy phân tích môi trường bên ngoài và xây dựng ma trận yếu tố môi trường bên ngoài (EFE) của công ty (doanh nghiệp) mà Anh, Chị biết.

Chủ đề 1 - Quản trị chiến lước (LỚP: 15CH02,04 GVGD: PGS,TS Phước Minh Hiệp)

Chủ đề 1 - Quản trị chiến lước (LỚP: 15CH02,04 GVGD: PGS,TS Phước Minh Hiệp)

 •   11/07/2016 09:26:54 AM
 •   Đã xem: 21
 •   Phản hồi: 0

Chủ đề 1: Anh, Chị hãy phân tích môi trường bên trong và xây dựng ma trận yếu tố môi trường bên trong (IFE) của công ty (doanh nghiệp) mà Anh, Chị biết..

Chủ đề 4 - Quản trị tài chính (LỚP: 15CH02,04 GVGD: TS. Lê Tấn Phước)

Chủ đề 4 - Quản trị tài chính (LỚP: 15CH02,04 GVGD: TS. Lê Tấn Phước)

 •   11/07/2016 09:23:37 AM
 •   Đã xem: 29
 •   Phản hồi: 0

Chủ đề 4: Ứng dụng việc thực hiện các quyết định tài chính có tính chất chiến lược đối với doanh nghiệp, các anh (chị ) hãy minh họa tình huống doanh nghiệp thực thi điều này qua các quyết định đầu tư, quyết định huy động vốn hay quyết định thực thi chính sách cổ tức đối với các công ty cổ phần. Minh họa cụ thể qua hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp.

Chủ đề 3 - Quản trị tài chính (LỚP: 15CH02,04 GVGD: TS. Lê Tấn Phước)

Chủ đề 3 - Quản trị tài chính (LỚP: 15CH02,04 GVGD: TS. Lê Tấn Phước)

 •   11/07/2016 09:21:48 AM
 •   Đã xem: 25
 •   Phản hồi: 0

Chủ đề 3: Anh (chị) hãy phân tích báo cáo tài chính của một doanh nghiệp và so sánh với các chỉ số trung bình ngành, qua đó đề xuất các giải pháp quản trị tài chính hiệu quả cho doanh nghiệp. Minh họa cụ thể qua hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp.

Chủ đề 2 - Quản trị tài chính (LỚP: 15CH02,04 GVGD: TS. Lê Tấn Phước)

Chủ đề 2 - Quản trị tài chính (LỚP: 15CH02,04 GVGD: TS. Lê Tấn Phước)

 •   11/07/2016 09:19:56 AM
 •   Đã xem: 29
 •   Phản hồi: 0

Chủ đề 2: Anh (chị) hãy phân tích môi trường chủ yếu hợp thành môi trường kinh doanh ảnh hưởng đến quản trị tài chính của doanh nghiệp. Minh họa cụ thể qua hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp.

Chủ đề 1 - Quản trị tài chính (LỚP: 15CH02,04 GVGD: TS. Lê Tấn Phước)

Chủ đề 1 - Quản trị tài chính (LỚP: 15CH02,04 GVGD: TS. Lê Tấn Phước)

 •   11/07/2016 09:16:08 AM
 •   Đã xem: 27
 •   Phản hồi: 0

Chủ đề 1: Anh (chị ) hãy dự báo và lập kế hoạch tài chính cho hoạt động của một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương hoặc địa phương khác. Minh họa cụ thể qua hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây