SAU ĐẠI HỌC - ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG

http://sdh.bdu.edu.vn


Thông báo lịch Thi Anh văn B1 - ngày 17/11/2018

.
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG
 
Số: 619/TB-ĐHBD
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Bình Dương, ngày  05  tháng 11  năm 2018
 
THÔNG BÁO
Về việc thời gian tổ chức thi đánh giá trình độ năng lực ngoại ngữ (Anh văn) đầu ra tương đương cấp độ B1 khung Châu Âu dành cho học viên hệ Đào tạo Sau đại học Trường Đại học Bình Dương
 

Căn cứ Quyết định số 331/QĐ-ĐHBD ngày 20 tháng 7 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bình Dương về việc ban hành Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ;
Nay, Trường Đại học Bình Dương thông báo thời gian tổ chức thi đánh giá trình độ năng lực ngoại ngữ (Anh văn) đầu ra tương đương cấp độ B1 khung Châu Âu dành cho học viên hệ Đào tạo Sau đại học Trường Đại học Bình Dương như sau:
  1. Thời gian thi: 17/11/2018
  2. Địa điểm thi: Phân hiệu Trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau
  3. Lịch thi:
Thứ Buổi Giờ thi Môn thi Thời gian thi Phòng thi
 Bảy Sáng 7h30 Đọc – Viết 90 phút Xem phòng thi tại Phân hiệu Trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau
9h15 Nghe 35 phút
Chiều 13h Nói 10 phút/thí sinh
  1. Học viên khi đi thi lưu ý các nội dung sau:
  • Xem phòng thi chính thức tại bảng thông báo của Phân hiệu Trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau.
  • Thí sinh phải có mặt tại địa điểm thi đúng ngày, giờ quy định (lưu ý nên đến trước thời gian bắt đầu thi 30 phút)
  • Mang theo chứng minh nhân dân (bản chính) hoặc giấy tờ có dán ảnh; biên lai nộp lệ phí thi.
  • Tuân thủ các quy chế thi hiện hành của Nhà trường.
Thông báo đến các học viên đăng ký dự thi biết để thực hiện./.
 
 Nơi nhận:
- Học viên (để biết thực hiện);
- K. ĐTSĐH (để thông báo và thực hiện);
- Phân Hiệu Trường ĐHBD Cà Mau;
- Phòng TC-KT;
- TTĐBCL;
- Phòng Đào tạo;
- Lưu: TCHC.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
(Đã ký)
 
 
Cao Việt Hiếu
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây