SAU ĐẠI HỌC - ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG

http://sdh.bdu.edu.vn


THÔNG BÁO THU HỌC PHÍ ĐỢT 3 - LỚP 17MB01 17ME01

.
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG

 Số: 620/TB–ĐHBD
 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 Bình Dương, ngày  05   tháng 11   năm 2018
 

 
THÔNG BÁO
Về việc thời gian thu và mức thu học phí học viên lớp cao học ngành Quản trị kinh doanh khóa 10, ngành Quản lý kinh tế khóa 1 năm 2017– thu đợt 3 Tại Trường Đại học Bình Dương
 
Căn cứ Quyết định số 346/QĐ-ĐHBD ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Trường Đại học Bình Dương về việc ban hành mức thu học phí cho học viên hệ Đào tạo Sau Đại học ngành Quản trị kinh doanh và ngành Quản lý kinh tế năm học 2017 tại Trường Đại học Bình Dương;
Trường Đại học Bình Dương thông báo thời gian thu và mức thu học phí đối với học viên lớp cao học ngành Quản trị kinh doanh khóa 10 và ngành Quản lý kinh tế khóa 1 năm 2017 – thu đợt 3 tại Trường Đại học Bình Dương, cụ thể như sau:
 1. Đối tượng áp dụng: học viên trúng tuyển và nhập học ngành Quản trị kinh doanh khóa 10 và ngành Quản lý kinh tế khóa 1 năm 2017 (Lớp: 17MB01, 17MBX01, 17ME01, 17MEX01).
 2. Mức học phí: học phí thu đợt 3: 12.000.000/học viên (mười hai triệu đồng chẵn).
 3. Thời gian: từ ngày ban hành văn bản đến hết ngày 30/11/2018.
 4. Hình thức nộp học phí:
  1. Nộp trực tiếp tại Phòng Tài chính – Kế toán - Trường Đại học Bình Dương (Thu trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần); Thu ngoài giờ hành chính: thứ bảy ngày 24/11/2018 (Chiều: từ 13h00-15h00).
  2. Nộp qua ngân hàng:
- Tên tài khoản: Trường Đại học Bình Dương
- Số tài khoản: 113000014705
- Tại: Ngân hàng Công Thương – Chi nhánh Bình Dương
- Nội dung chuyển khoản: Họ và tên, mã số học viên, Lớp, Học phí đợt 3
 • Học viên nộp tiền học phí qua tài khoản ngân hàng khi đến nhận hóa đơn học phí, cần mang theo các giấy tờ sau:
 • Giấy nộp tiền (giấy đã nộp tiền vào tài khoản).
 • Thẻ học viên hoặc giấy CMND.
 • Lưu ý:
 • Những học viên không đóng học phí theo đúng thời gian quy định sẽ không có tên trong danh sách nộp tiểu luận và không được công nhận điểm của học kỳ hiện tại.
  Trân trọng./.
Nơi nhận:
- K. ĐTSĐH (để thông báo và thực hiện);
- Phòng TC-KT (để biết theo dõi);
- Phòng Đào tạo;
- Lưu: TCHC.
 
 
HIỆU TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
Cao Việt Hiếu
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây