Tuyen Sinh 2017 dot 1 QTKD

Chủ đề tiểu luận môn học (nộp lần 2)

Thứ hai - 11/06/2018 17:20
CHỦ ĐỀ NỘP TIỂU LUẬN LẦN 2 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ QTKD
(HỌC KỲ 2-NĂM HỌC 2017-2018)
► Học viên có thể chọn 01 trong 04 chủ đề tiểu luận của từng môn học
►Thời gian thực hiện tiểu luận: từ ngày 11/6/2018-26/6/2018 (15 ngày)

►Thời gian hết hạn nộp bài tiểu luận: ngày 29/6/2018 (kể cả các trường hợp ở xa)
►Địa điểm nộp tiểu luận: Trung tâm Đảm bảo chất lượng (Trung tâm Khảo thí cũ)
(Số 504 Đại lộ Bình Dương, P.Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương)
I. Lý thuyết nghiên cứu và tổ chức trong công ty
Chủ đề 1:
Thông qua ví dụ điển cứu là tổ chức/doanh nghiệp nơi Anh/Chị đang làm việc, Anh/Chị hãy sử dụng kỹ thuật phân tích SWOT để trình bày, phân tích thực trạng và đề xuất hàm ý quản trị đối với một trong các nội dung về Động lực làm việc (Ví dụ: vấn đề khen thưởng, kỷ luật, giáo dục, v.v…) của tổ chức/doanh nghiệp nơi Anh/Chị đang làm việc.
Chủ đề 2:
Thông qua ví dụ điển cứu là tổ chức/doanh nghiệp nơi Anh/Chị đang làm việc, Anh/Chị hãy sử dụng kỹ thuật phân tích SWOT để trình bày, phân tích thực trạng và đề xuất hàm ý quản trị đối với một trong các nội dung về Động viên trong công việc (Ví dụ: các hình thức động viên theo thuyết Thang bậc nhu cầu của Abraham Maslow, thuyết 2 yếu tố của Frederick Herzberg, v.v…) của tổ chức/doanh nghiệp nơi Anh/Chị đang làm việc.
Chủ đề 3:
Thông qua ví dụ điển cứu là tổ chức/doanh nghiệp nơi Anh/Chị đang làm việc, Anh/Chị hãy sử dụng kỹ thuật phân tích SWOT để trình bày, phân tích thực trạng và đề xuất hàm ý quản trị đối với một trong các nội dung về Lãnh đạo hiệu quả (Ví dụ: nhóm làm việc, kiểu lãnh đạo, quyền lực và chính trị v.v…) của tổ chức/doanh nghiệp nơi Anh/Chị đang làm việc.
Chủ đề 4:
Thông qua ví dụ điển cứu là tổ chức/doanh nghiệp nơi Anh/Chị đang làm việc, Anh/Chị hãy sử dụng kỹ thuật phân tích SWOT để trình bày, phân tích thực trạng và đề xuất hàm ý quản trị đối với một trong các nội dung về Văn hóa doanh nghiệp (Ví dụ: kiểu văn hóa, xây dựng văn hóa riêng, v.v…) của tổ chức/doanh nghiệp nơi Anh/Chị đang làm việc.
II. Luật kinh doanh:
Chủ đề 1: Pháp luật về các chủ thể kinh doanh
Ở nội dung này, học viên có thể trình bày, đánh giá, đề xuất các giải pháp về các quy định của pháp luật liên quan đến việc thành lập, hoạt động, tổ chức quản lý các loại hình doanh nghiệp hiện nay ở nước ta. Bao gồm: doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp doanh, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty TNHH hai thành viên, công ty cổ phần…
Chủ đề 2: Pháp luật về Hợp đồng trong kinh doanh
Ở nội dung này, học viên có thể trình bày, đánh giá, đề xuất các giải pháp về các quy định của pháp luật liên quan đến Hợp đồng trong kinh doanh. Bao gồm: chủ thể, hình thức, nội dung của hợp đồng…, việc thực hiện hợp đồng, sửa đổi, bổ sung hợp đồng, phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng. Một số loại hợp đồng cụ thể, hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế.
Chủ đề 3: Pháp luật về phá sản doanh nghiệp
Ở nội dung này, học viên có thể trình bày, đánh giá, đề xuất các giải pháp về các quy định của pháp luật liên quan đến việc phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã. Bao gồm: các đối tượng có quyền nộp đơn yêu cầu tuyên bố phá sản, cơ quan có thẩm quyền giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản, trình tự, thủ tục tuyên bố phá sản. Thứ tự phân chia tài sản khi tuyên bố phá sản…
Chủ đề 4: Pháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh
Ở nội dung này, học viên có thể trình bày, đánh giá, đề xuất các giải pháp về các quy định của pháp luật liên quan đến việc giải quyết các tranh chấp trong kinh doanh. Bao gồm các phương thức: thương lượng, hòa giải, giải quyết bằng con đường tòa án, giải quyết bằng phương thức trọng tài…Trong đó đi sâu phân tích sự khác biệt giữa phương thức tòa án và trọng tài về thẩm quyền, trình tự, thủ tục.
III. Phương pháp nghiên cứu khoa học và viết luận văn thạc sĩ:
Chủ đề 1: Giải pháp  nâng cao hiệu quả sản xuất- kinh doanh
Chủ đề 2: Quản trị nhân sự
Chủ đề 3: Chất lượng dịch vụ
Chủ đề 4: Xây dựng chiến lược kinh doanh
IV. Quản trị kinh doanh quốc tế:
Chủ đề 1:
Phân tích cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế hiện nay, đặc biệt là sau khi Donald Trump làm Tổng thống Hoa Kỳ và sự kiện Brexit?
Chủ đề 2:
Phân tích và cho ví dụ minh họa các điểm mạnh, điểm yếu và cách phát huy/khắc phục của các phương thức thâm nhập thị trường quốc tế?
Chủ đề 3:
Phân tích kiến trúc tổ chức hoàn hảo cho các công ty kinh doanh quốc tế? Các công ty kinh doanh quốc tế của Việt Nam thường có các điểm yếu nào trong kiến trúc tổ chức hoàn hảo đó?
Chủ đề 4:
Chọn một trong bốn hoạt động quản trị chức năng quốc tế (Marketing, Điều hành, Tài chính, Nhân lực). Phân tích ma trận SWOT cho hoạt động đó của một doanh nghiệp Việt Nam?
V. Quản trị marketing:
Chủ đề 1:
Nghiên cứu xây dựng kế hoạch Marketing xuất khẩu của một sản phẩm cụ thể: (Gạo, Dệt May, Giày da, Coffee, Hạt điều, Hạt Tiêu, Cao su, Con Tôm, Cá Tra, Trái cây, Rau củ, Bông hoa, Đồ gỗ, …)
Chủ đề 2:
Nghiên cứu xây dựng thương hiệu của một mặt hàng nông sản phẩm xuất khẩu: (Gạo, Dệt May, Giày da, Coffee, Hạt điều, Hạt Tiêu, Cao su, Con Tôm, Cá Tra, Trái cây, Rau củ, Bông hoa, Đồ gỗ,…)
Chủ đề 3:
Nghiên cứu sự cần thiết xây dựng kế hoạch Marketing một sản phẩm mới có mặt trên thị trường trong nước nhằm: giúp khách hàng nhận dạng dễ dàng thương hiệu sản phẩm, làm cho khách hàng ưa thích và chọn mua sản phẩm và cuối cùng là chính sách duy trì khách hàng thân thiết.
Chủ đề 4:
Nghiên cứu những lợi ích mang lại cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Hộ nông dân, Hợp tác xã, trong việc sử dụng mạng xã hội, email marketing, mobile marketing,….để đẩy mạnh hoạt động bán hàng và quan hệ với khách hàng.
VI. Quản trị chất lượng:
Cải tiến hoạt động....../ quy trình…... (tên của hoạt động/ quy trình cụ thể) tại…... (tên của đơn vị cụ thể).
Để thực hiện đề tài yêu cầu phải sử dụng ít nhất 3-4 kỹ thuật/ công cụ quản lý chất lượng thích hợp với thực tế mà đề tài đề cập.
Nội dung cơ bản bao gồm:

Tên đề tài
  • Mở đầu
  • Giới thiệu về đơn vị… (vắn tắt)
  • Phân tích thực trạng hoạt động/ quy trình… tại…
  • Một số giải pháp cải tiến hoạt động/ quy trình… tại…
  • Kết luận
  • Tài liệu tham khảo
VII. Quản trị chiến lược:
Chủ đề 1:
Thẩm định môi trường và phân tích chiến lược hiện tại của một doanh nghiệp. Từ đó sử dụng các công cụ hoạch định và lựa chọn chiến lược để đề xuất chiến lược điều chỉnh và các giải pháp thực hiện (nếu có).
Lưu ý trường hợp này là doanh nghiệp đã có chiến lược, học viên đánh giá để điều chỉnh chiến lược.
Tên đề tài tham khảo: Điều chỉnh chiến lược phát triển của Công ty A đến năm …
Kết cấu tham khảo
Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạch định chiến lược
Chương 2: Thực trạng chiến lược phát triển của Công ty A đến năm …
Chương 3: Đề xuất chiến lược điều chỉnh cho Công ty A đến năm … và các giải pháp thực hiện.
Chủ đề 2:
Phân tích môi trường và sử dụng các ma trận để lượng hóa các điểm mạnh, điểm yếu và các cơ hội, thách thức cho một doanh nghiệp cụ thể mà anh (chị).
Tên đề tài tham khảo: Phân tích môi trường và sử dụng các ma trận để lượng hóa các điểm mạnh, điểm yếu và các cơ hội, thách thức cho công ty A
Kết cấu tham khảo
Chương 1: Cơ sở lý luận về phân tích môi trường hoạt động của doanh nghiệp
Chương 2: Phân tích môi trường của Công ty A
Chương 3: Sử dụng các ma trận để lượng hóa các điểm mạnh, điểm yếu và các cơ hội, thách thức cho công ty A
Chủ đề 3: 
Phân tích môi trường và sử dụng các công cụ để hoạch định và lựa chọn chiến lược cho một doanh nghiệp mà anh (chị) biết. Từ đó đề xuất các giải pháp, chính sách thực hiện.
Lưu ý trường hợp này là doanh nghiệp chưa có chiến lược, học viên xây dựng chiến lược cho doanh nghiệp.
Tên đề tài tham khảo: Hoạch định chiến lược phát triển cho Công ty A đến năm…
Kết cấu tham khảo
Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạch định chiến lược
Chương 2: Phân tích môi trường hoạt động của Công ty A
Chương 3: Đề xuất chiến lược và giải pháp thực hiện chiến lược cho Công ty A đến năm..
Chủ đề 4: 
Phân tích môi trường và thiết lập ma trận GE đề xuất chiến lược tái cấu trúc các lĩnh vực hay đơn vị kinh doanh cho một tổng công ty hay tập đoàn mà anh chị biết.
Tên đề tài tham khảo: Chiến lược tái cấu trúc hoạt động kinh doanh cho Tổng công ty (hay tập đoàn) A.
Kết cấu tham khảo
Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạch định cấu trúc kinh doanh cho doanh nghiệp
Chương 2: Phân tích môi trường hoạt động của Công ty (hay tập đoàn) A
Chương 3: Đề xuất chiến lược tái cấu trúc hoạt động kinh doanh cho Tổng công ty (hay tập đoàn) A
VIII. Thương mại điện tử:
Chủ đề 1:
Trình bày và phân tích Cách mạng công nghệ 4.0 và tác động của cuộc cách mạng này đối với sự phát triển Thương mại điện tử thế giới nói chung và Thương mại điện tử Việt nam nói riêng như thế nào?
Chủ đề 2:
Những thành công và hạn chế trong việc phát triển thương mại điện tử tại địa phương (Tỉnh hay thành phố - nơi anh chị sống và làm việc) giai đoạn 2010 – 2016.
Chủ đề 3:
Phân tích hoạt động của Alibaba  (một tập đoàn bán bán lẻ trực tuyến online) và rút ra bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp bán lẻ trực tuyến của Việt Nam). Cho một ví dụ minh họa
Chủ đề 4:
Anh (Chị) hãy trình bày và phân tích những hiểu biết của Anh (Chị) về Alipay; Alipay có tác dụng trong việc phát triển thương mại điện tử và xã hội không dùng tiền mặt như thế nào ?
IX. Đạo đức kinh doanh:
Chủ đề  1:
Anh/chị hãy phân tích và đánh giá về vấn đề xây dựng đạo đức trong kinh doanh tại đơn vị mà anh/chị đang công tác;
Chủ đề  2:
Anh/chị hãy cho biết các chuẩn mực đạo đức trong kinh doanh đối với ngành nghề mà anh/chị đang công tác, từ đó đề xuất các biện pháp để xây dựng và thực hiện các chuẩn mực đó;
Chủ đề  3:
Nếu anh/chị là nhà lãnh đạo trong doanh nghiệp mình đang công tác, anh/chị hãy xây dựng mô hình đạo đức kinh doanh cho doanh nghiệp
Chủ đề  4:
Nếu anh/chị là nhà lãnh đạo trong doanh nghiệp mình đang công tác,  anh/chị hãy xây dựng mô hình văn hóa kinh doanh cho doanh nghiệp của mình.
X.Quản trị nguồn nhân lực:
Chủ đề 1:

Thông qua thực tiễn hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại đơn vị gọi là địa bàn nghiên cứu (có thể là doanh nghiệp hoặc 1 đơn vị hành chính/sự nghiệp), Anh/Chị hãy dùng dữ liệu thứ cấp trong giai đoạn 3 năm gần nhất hoặc/và dữ liệu sơ cấp thông qua  bảng câu hỏi khảo sát nhằm đánh giá tình hình về một trong các chức năng cơ bản của Quản trị nguồn nhân lực như: Thu hút, điều chỉnh phối hợp, động viên, khai thác. Từ  việc đánh giá thực trạng, hãy đề xuất một số kiến nghị hoặc giải pháp nhằm hoàn thiện  một trong các chức năng trên?
Chủ đề 2:
Từ thực tiễn hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại đơn vị  gọi là  địa bàn  nghiên cứu (có thể là doanh nghiệp hoặc 1 đơn vị hành chính/sự nghiệp), Anh/Chị hãy dùng dữ liệu thứ cấp trong giai đoạn 3 năm gần nhất hoặc/và dữ liệu sơ cấp thông qua bảng câu    hỏi khảo sát nhằm đánh giá tình hình về một trong các nội dung  cơ bản của Quản trị  nguồn nhân lực như: tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, bố trí và sử dụng, đánh giá kết quả làm việc, đãi ngộ nhân sự (lương và thưởng),  quan  hệ  lao động. Từ việc đánh giá thực trạng, hãy đề xuất một số kiến nghị hoặc giải pháp  nhằm  hoàn thiện một trong các nội dung trên?
Chủ đề 3:
Dựa trên hoạt động thực tiễn của một tổ chức (doanh nghiệp hoặc đơn vị hành chính, sự nghiệp), Anh /Chị hãy dùng dữ liệu thứ cấp trong giai đoạn 3 năm gần nhất hoặc/và dữ liệu sơ cấp thông qua bảng câu hỏi khảo sát nhằm đánh giá tình hình về sự  thỏa mãn/hài lòng hay sự gắn kết hay lòng trung thành hay động lực làm  việc của  người lao động đối với tổ chức đó. Từ việc đánh giá thực trạng, hãy đề xuất một số kiến nghị hoặc giải pháp nhằm nâng cao sự thỏa mãn/gắn kết/trung thành/động lực làm viêc   của người lao động cho tổ chức trên?
Chủ đề 4:
Dựa trên hoạt động thực tiễn của một tổ chức (doanh nghiệp hoặc đơn vị hành chính, sự nghiệp), Anh /Chị hãy dùng dữ liệu thứ cấp trong giai đoạn 3 năm gần nhất hoặc/và dữ liệu sơ cấp thông qua bảng câu hỏi khảo sát nhằm đánh giá tình hình về toàn   bộ hoạt động công tác quản trị nguồn nhân lực tại chính đơn vị đó. Từ việc đánh giá thực trạng, hãy đề xuất một số kiến nghị hoặc giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực cho tổ chức trên?

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây