Tuyen Sinh 2017 dot 1 QTKD

LỊCH BẢO VỆ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP THẠC SĨ ĐỢT 10-2019 (18-21/06/2019)

Thứ hai - 10/06/2019 14:46
LỊCH BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ  ĐỢT 10-2019
STT MSHV Học viên Ngành học Đề tài Thời gian
1 17001156 Lê Hoàng Minh Quản lý kinh tế Các giải pháp tăng cường tuân thủ thuế của Doanh nghiệp trên địa bàn huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang sáng thứ 3 ngày 18 tháng 6 năm 2019
2 17001158 Lê Mỹ Nên Quản lý kinh tế Ứng dụng mô hình quản trị chất lượng toàn diện trong quản lý thuế - nghiên cứu tình huống tại Cục thuế tỉnh Kiên Giang sáng thứ 3 ngày 18 tháng 6 năm 2019
3 17001169 Nguyễn Minh Thiện Quản lý kinh tế Đánh giá mức độ hài lòng của người nộp thuế đối với chất lượng dịch vụ tuyên truyền hỗ trợ tại Cục Thuế tỉnh Kiên Giang sáng thứ 3 ngày 18 tháng 6 năm 2019
4 17001178 Nguyễn Thị Ngọc Bích Quản lý kinh tế Đánh giá các yếu tố tác động đến giảm nghèo tỉnh Kiên Giang. sáng thứ 3 ngày 18 tháng 6 năm 2019
5 17001135 Đặng Thị Thùy Dung Quản lý kinh tế Các giải pháp hoàn thiện kê khai thuế qua mạng: trường hợp tại Cục thuế Kiên Giang sáng thứ 3 ngày 18 tháng 6 năm 2019
6 17001060 Huỳnh Chí Thanh Quản lý kinh tế Giải pháp thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu  kinh tế nông nghiệp phát triển bền vững tỉnh Bạc Liêu chiều thứ 3 ngày 18 tháng 6 năm 2019
7 17001062 Phạm Thanh Thảo Quản lý kinh tế Giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Bạc Liêu chiều thứ 3 ngày 18 tháng 6 năm 2019
8 17001067 Trần Thùy Trang Quản lý kinh tế Giải pháp hoàn thiện quản lý thu - chi ngân sách Nhà nước tỉnh Bạc Liêu chiều thứ 3 ngày 18 tháng 6 năm 2019
9 17001068 Hồ Quốc Trạng Quản lý kinh tế Giải giáp nhằm huy động nguồn vốn đầu tư cho xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu chiều thứ 3 ngày 18 tháng 6 năm 2019
10 17001072 Lâm Văn Ý Quản lý kinh tế Giải pháp nâng cao công tác quản lý nguồn nhân lực tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bạc Liêu chiều thứ 3 ngày 18 tháng 6 năm 2019
11 17001074 Nguyễn Thị Hải Yến Quản lý kinh tế Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Bạc Liêu sáng thứ 4 ngày 19 tháng 6 năm 2019
12 17001098 Ngô Hoàng Khởi Quản lý kinh tế Quản trị nguồn nhân lực tại Cục Hải quan tỉnh Cà Mau sáng thứ 4 ngày 19 tháng 6 năm 2019
13 17001101 Nguyễn Chí Linh Quản lý kinh tế Nâng cao hiệu quả quản lý các dự án đầu tư công tại huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu sáng thứ 4 ngày 19 tháng 6 năm 2019
14 17001121 Nguyễn Văn Thiết Quản lý kinh tế Giải pháp nâng cao công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản
  từ NSNN trên địa bàn thành phố Cà Mau tỉnh Cà Mau
sáng thứ 4 ngày 19 tháng 6 năm 2019
15 17001131 Sữ Thị Như Ý Quản lý kinh tế Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại Bưu điện tỉnh Cà Mau sáng thứ 4 ngày 19 tháng 6 năm 2019
16 17001153 Vũ Phương Loan Quản lý kinh tế Quản lý chất lượng sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng biển của Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang  chiều thứ 4 ngày 19 tháng 6 năm 2019
17 17001171 Mai Thùy Trang Quản lý kinh tế Nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro trong hoạt động xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang  chiều thứ 4 ngày 19 tháng 6 năm 2019
18 17001182 Lê Thu Ngân Quản lý kinh tế Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra sau thông quan đối với hàng gia công, sản xuất xuất khẩu tại Cục hải quan tỉnh Kiên Giang  chiều thứ 4 ngày 19 tháng 6 năm 2019
19 17001154 Võ Bá Lộc Quản lý kinh tế Hoàn thiện công tác quản lý Thu thuế Giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục Thuế huyện An Biên tỉnh Kiên Giang  chiều thứ 4 ngày 19 tháng 6 năm 2019
20 17001145 Ngô Thanh Hùng Quản lý kinh tế Giải pháp hoàn thiện kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước tại Kho bạc Nhà nước Kiên Giang  chiều thứ 4 ngày 19 tháng 6 năm 2019
21 17001029 Nguyễn Hồng Chi Quản lý kinh tế Chính sách quản lý đất đai trên địa bàn thành phố Bạc Liêu. Thực trạng và giải pháp sáng thứ 5 ngày 20 tháng 6 năm 2019
22 17001032 Dương Văn Duy Quản lý kinh tế Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020 sáng thứ 5 ngày 20 tháng 6 năm 2019
23 17001172 Nguyễn Thị Ngọc Trang Quản lý kinh tế Vận dụng phương pháp thẻ điểm cân bằng đánh giá hiệu quả công việc tại Chi cục thuế huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang sáng thứ 5 ngày 20 tháng 6 năm 2019
24 17001052 Trang Ngọc Phấn Quản lý kinh tế Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với khách hàng
 doanh nghiệp của ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Bạc Liêu
sáng thứ 5 ngày 20 tháng 6 năm 2019
25 17001057 Nguyễn Mạnh Tuấn Quản lý kinh tế Quản lý đầu tư cơ sở hạ tầng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước trong xây dựng nông thôn mới tại Huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu sáng thứ 5 ngày 20 tháng 6 năm 2019
26 14000175 Nguyễn Thanh Nhanh Quản trị kinh doanh Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ tại Cảng hàng không Cà Mau chiều thứ 5 ngày 20 tháng 6 năm 2019
27 15000026 Nguyễn Thị Hạnh Hoa Quản trị kinh doanh Tác động của các yếu tố văn hóa đến động lực phục vụ công của cán bộ công chức Cục Hải quan tỉnh Bình Dương chiều thứ 5 ngày 20 tháng 6 năm 2019
28 15000323 Ngô Sỹ Phú Quản trị kinh doanh Nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ E-Banking tại NH TMCP Đầu tư và Phát triển TP Cần Thơ chiều thứ 5 ngày 20 tháng 6 năm 2019
29 16000010 Võ Thị Kim Dung Quản trị kinh doanh Chiến lược phát triển ngân hàng bán lẻ cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Bình Dương chiều thứ 5 ngày 20 tháng 6 năm 2019
30 16000047 Nguyễn Thụy Thanh Thủy Quản trị kinh doanh Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát Triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương chiều thứ 5 ngày 20 tháng 6 năm 2019
31 17001084 Huỳnh Khánh Duy Quản lý kinh tế Nâng cao năng lực quản lý thuế trên địa bàn tỉnh Cà Mau sáng thứ 6 ngày 21 tháng 6 năm 2019
32 17001117 Phạm Cẩm Tú Quản lý kinh tế Phân tích thực trạng triển khai chính sách xây dựng nông thôn mới tại xã Bình Định, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau sáng thứ 6 ngày 21 tháng 6 năm 2019
33 17001149 Nguyễn Hồ Kim Đăng Khoa Quản lý kinh tế Nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại Chi cục Thuế thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang sáng thứ 6 ngày 21 tháng 6 năm 2019
34 17001150 Trương Thanh Lam Quản lý kinh tế Giải pháp hạn chế gian lận Thuế TNDN tại Chi cục thuế thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang sáng thứ 6 ngày 21 tháng 6 năm 2019
35 17001160 Phạm Thu Nguyệt Quản lý kinh tế Hoàn thiện quản lý thuế thu nhập cá nhân tại Cục thuế tỉnh Kiên Giang chiều thứ 6 ngày 21 tháng 6 năm 2019
36 17001166 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền Quản lý kinh tế Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực tại Chi cục Thuế thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang chiều thứ 6 ngày 21 tháng 6 năm 2019
37 17001168 Nguyễn Thị Thu Thảo Quản lý kinh tế Nâng cao hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Cục thuế tỉnh Kiên Giang trong bối cảnh mới chiều thứ 6 ngày 21 tháng 6 năm 2019
38 17001048 Nguyễn Thị Bích Nguyệt Quản lý kinh tế Giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ đối với người có thẻ bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh trên địa bàn huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu chiều thứ 6 ngày 21 tháng 6 năm 2019
39 17001183 Ngô Thị Kim Ngân Quản lý kinh tế Hoàn thiện quy trình khai báo thuế xuất nhập khẩu thông qua hệ thống thông quan điện tử tại Cục hải quan, tỉnh Kiên Giang chiều thứ 6 ngày 21 tháng 6 năm 2019

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây