Tuyen Sinh 2017 dot 1 QTKD

THÔNG BÁO TUYỂN SINH THẠC SĨ NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH (QTKD) VÀ THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ (QLKT) ĐỢT 1– NĂM 2017

Thứ tư - 29/03/2017 10:32
 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG
Số: 89/TB – ĐHBD
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Dương, ngày 29 tháng 3 năm 2017
 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH
THẠC SĨ NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH VÀ 
THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ

ĐỢT 1– NĂM 2017

          Căn cứ theo Thông tư số 15/2014/TT – BGDĐT ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ;
          Căn cứ Quyết định số 5578/QĐ – BGDĐT ngày 30 tháng 08 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh cho Trường  Đại học Bình Dương;
          Căn cứ Quyết định số 54/QĐ – BGDĐT ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế cho Trường  Đại học Bình Dương;
          Căn cứ theo Quyết định số 331/QĐ-ĐHBD ngày 20 tháng 07 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại Bình Dương về việc ban hành Quy định đào tạo trình độ Thạc sĩ;
          Căn cứ theo Quyết định số 470/QĐ-ĐHBD ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại Bình Dương về việc ban hành chương trình khung, đề cương chi tiết môn học thuộc chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ theo định hướng ứng dụng ngành Quản trị kinh doanh;
          Nay, Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh Thạc sĩ đợt 1 năm 2017 như sau:

                    - Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh
                    - Thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế


          1. Chỉ tiêu đào tạo: 206 chỉ tiêu
          2. Chuyên ngành đào tạo và môn thi tuyển:
Stt Chuyên ngành Mã ngành Môn thi tuyển
Ngoại ngữ Môn cơ bản Môn cơ sở
1 Quản trị kinh doanh 60 34 01 02 Anh văn Quản trị học Kinh tế học
2 Quản lý kinh tế 60 34 04 10 Anh văn Quản trị học Kinh tế chính trị
 
          3. Hình thức và thời gian đào tạo:
                    - Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung.
                    - Thời gian đào tạo: 02 năm.
          4. Điều kiện dự thi:
          Thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh và Thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế phải có các điều kiện sau đây:

               a). Đã tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp với ngành, chuyên dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ theo danh mục đào tạo cấp IV, với các ngành cụ thể như sau:
 
Ngành Quản trị kinh doanh Ngành Quản lý kinh tế
+ Quản trị kinh doanh.
+ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.
+ Kinh doanh thương mại.
+ Tài chính – Ngân hàng.
+ Kế toán và Kiểm toán
 
+ Quản lý kinh tế
+ Kinh tế và quản lý công
+ Quản lý công
+ Kinh tế chính trị
+  Kinh tế học
+ Chính sách công
+ Kinh  tế tài  nguyên  môi trường
+ Kinh tế kế hoạch đầu tư
+ Kinh tế nông nghiệp
+ Kinh tế thương mại

               b). Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành, chuyên ngành dự thi phải học bổ sung kiến thức một số môn trước khi dự thi cụ thể như sau:
 
Ngành Quản trị kinh doanh Ngành Quản lý kinh tế
+ Kinh tế học
+ Kinh tế đối ngoại
+ Quản lý công nghiệp
+ Kinh tế xây dựng
+ Kinh tế thương nghiệp
+ Kinh tế luật
+ Thống kê kinh tế
+ Kinh tế thuỷ sản
+ Quản trị kinh doanh
+ Quản trị thương mại
+ Quản trị du lịch
+ Quản trị nhà hàng khách sạn
+ Quản trị kinh doanh quốc tế
+ Tài chính ngân hàng
+ Bảo hiểm
+ Kế toán và Kiểm toán
+ Khoa học quản lý
+ Quản trị nhân lực
+ Hệ thống thông tin quản lý
+ Quản trị văn phòng
 
          Một số ngành thuộc nhóm ngành gần sẽ xem xét bổ sung kiến thức dựa trên cơ sở đối chiếu bảng điểm tốt nghiệp của người dự thi.
               c). Người tốt nghiệp Đại học được xác định là ngành khác với ngành dự thi phải học chuyển đổi như sau:
 
Ngành Quản trị kinh doanh Ngành Quản lý kinh tế
- Toán Kinh tế
- Nguyên lý Marketing
- Kinh tế vi mô
- Kinh tế vĩ mô
- Quản trị học
- Nguyên lý kế toán
- Quản tri Tài chính
- Kinh tế học Tiền tệ Ngân hàng
- Kinh tế công
- Quản trị học
- Kinh tế vi mô
- Kinh tế vĩ mô
- Tài chính tiền tệ
- Quản lý nhà nước về kinh tế
- Các Nguyên lý kinh tế

          Mỗi môn học số tiết là 30 tiết/môn học (nếu bảng điểm tốt nghiệp Đại học của thí sinh dự thi có môn học trùng với môn học chuyển đổi trên, sẽ xem xét miễn môn học theo quy định).

          5. Điều kiện được miễn thi môn ngoại ngữ:
               a). Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành.
               b). Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ GD&ĐT về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng.
               c). Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài.
               d). Có một trong các chứng chỉ trình độ ngoại ngữ sau:
Cấp độ (CEFR) IELTS TOEFL TOEIC Cambridge Exam BEC BULATS Khung Châu Âu
3/6 (khung VN) 4.5  450 IPT, 133 CBT, 45 iBT 450 Preliminary PET Business Preliminary 40 B1
 
          Các chứng chỉ có giá trị trong thời hạn 02 năm tính từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng kí dự thi.

          6. Đối tượng và chính sách ưu tiên đối với thí sinh dự thi:
                    6.1 Đối tượng:
                         a). Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ ĐKDT) tại các địa phương được quy định là KV1 trong quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;
                         b). Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;
                         c). Con liệt sĩ;
                         d). Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động;
                         đ). Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương được quy định tại điểm a;
                         e). Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, được UBND cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hóa học.

                    6.2 Chính sách ưu tiên:
                         a). Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng vào kết quả thi 10 điểm cho môn thi ngoại ngữ (thang điểm 100);
                         b). Cộng 1 điểm (thang điểm 10) cho môn cơ sở (Kinh tế học).
                         c). Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng chế độ ưu tiên của một đối tượng.

          7. Hồ sơ dự thi gồm:
               - Đơn đăng kí dự thi (theo mẫu).
               - Bản sao bằng tốt nghiệp đại học (photo công chứng).
               - Bảng điểm đại học (photo công chứng) và bảng điểm cao đẳng (nếu học liên thông); Bảng điểm học chuyển đổi (nếu có).
               - Lý lịch khoa học (theo mẫu) có xác nhận của cơ quan công tác hoặc chính quyền địa phương.
               - Giấy khám sức khỏe (không quá 06 tháng kể từ ngày ĐKDT);
               - 04 ảnh 3x4 (ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh).
               - 04 phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ.
               - Bản sao công chứng các giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (nếu có).

          Địa điểm thi tuyển: Trường Đại học Bình Dương, Số 504, Đại lộ Bình Dương, P. Hiệp Thành, Thủ Phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

          8. Mọi thông tin chi tiết về tuyển sinh vui lòng liên hệ:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG
KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC – LẦU 2 – KHU A

Địa chỉ: Số 504, Đại lộ Bình Dương, P. Hiệp Thành, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: (0274) – 3871 786 3878 061
Hotline: 0924.330.116 - 0982.741.589

Website: http//sdh.bdu.edu.vn
Email: saudaihoc@bdu.edu.vn

Trân trọng./.

Bấm vào đây để Đăng ký thông tin tuyển sinh thạc sĩ online

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây