Giới thiệu Khoa Đào tạo Sau đại học

CƠ SỞ PHÁP LÝ

        Trường Đại học Bình Dương – Khoa Đào tạo Sau đại học được xây dựng và phát triển dựa trên các cơ sở pháp lý của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng quản trị, Ban Giám hiệu và Hội đồng KH&ĐT của Nhà trường.
        Căn cứ theo Quyết định số 791/TTg ngày 24 tháng 09 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học dân lập Bình Dương;
        Căn cứ theo Quyết định số 990/QĐ – TTg ngày 06 tháng 08 năm 2007 của  Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ cho Trường Đại học Bình Dương;
        Căn cứ theo Quyết định số 5578/QĐ – BGDĐT ngày 30 tháng 08 năm 2007 của Bộ Trưởng Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh;
        Căn cứ theo Quyết định số 4131/QĐ – BGDĐT ngày 04 tháng 10 năm 2012 của Bộ Trưởng Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Trường Đại học Bình Dương (Việt Nam) và Trường Đại học Benedictine (Hoa Kỳ) tiếp tục thực hiện chương trình liên kết đào tạo cấp bằng thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh;

LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ

Từ năm 2007 – 2010:

 • GS.VS Cao Văn Phường               Hiệu trưởng, Trưởng Khoa ĐTSĐH
 • GS.TS Hoàng Thị Chỉnh                Phó trưởng Khoa ĐTSĐH
 • PGS.TS Trần Tấn  Lộc                  Phó trưởng Khoa ĐTSĐH       
 • TS.  Huỳnh Thanh Tùng                Phó trưởng Khoa ĐTSĐH
 • TS. Hồ Cao Việt                             Phó trưởng Khoa ĐTSĐH
 • ThS. Đinh Thị Tuyết Nhung           Nhân viên Khoa
 • CN. Đặng Quang Vinh                   Nhân viên Khoa
 • CN. Trương Thị Hồng Trương       Nhân viên Khoa

Từ năm 2011 – 2012:

 • PGS.TS Nguyễn Văn Thành         PHT, Trưởng Khoa ĐTSĐH
 • GS.TS Hoàng Thị Chỉnh               Phó trưởng Khoa ĐTSĐH
 • GS.TS Nguyễn Thị Cành              Phó trưởng Khoa ĐTSĐH
 • ThS. Nguyễn Văn Tân                  Trợ lý CT liên kết
 • CN. Đặng Quang Vinh                  Trợ lý CT trong nước
 • ThS. Ngô Tấn Tài                         Trợ lý PHT, Trưởng Khoa ĐTSĐH
 • CN. Nguyễn Minh Luân                 Nhân viên
 • CN. Dương Ngọc Thuỳ Dương     Thư ký

Từ năm 2013 – 06/2014:

 • GS.TS Hoàng Thị Chỉnh               Q. Trưởng Khoa ĐTSĐH
 • TS. Nguyễn Thanh Bình               Phó trưởng Khoa thường trực
 • ThS. Nguyễn Hoàng Lê                Trưởng ban phát triển CTĐT
 • ThS. Nguyễn Văn Tân                  Trợ lý CT trong nước
 • ThS. Ngô Tấn Tài                         Trợ lý PHT, Trưởng Khoa ĐTSĐH
 • ThS. Ngô Hoàng Oanh                 Thư ký

Từ tháng 07/2014 – 12/2015:

 • PGS.TS Nguyễn Văn Thành         PHT, Trưởng Khoa ĐTSĐH
 • GS.TS Hoàng Thị Chỉnh               Chủ tịch HĐKH&ĐT
 • ThS. Lê Thành Long                     Phó Trưởng Khoa ĐTSĐH
 • ThS. Nguyễn Văn Tân                  Trợ lý Khoa
 • ThS. Ngô Hoàng Oanh                 Thư ký khoa
 • ThS. Nguyễn Thị Ánh Linh            Nhân viên BP Phát triển CT
 • ThS. Nguyễn Văn Thi                   Trợ lý quản lý lớp học 
Đường dây nóng
Hotline
Tư vấn
Email
saudaihoc@bdu.edu.vn
Thành viên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây