Chương trình đào tạo

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 378/QĐ – ĐHBD ban hành ngày 18  tháng 07 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Bình Dương)

Hệ đào tạo            : Sau Đại học (CH)
Ngành đào tạo      : Quản trị kinh doanh (QT)
Mã ngành             : 60 34 01 02
Chương trình đào tạo Sau đại học ngành Quản trị kinh doanh
Số tín chỉ tích lũy tối thiểu của tất cả các môn học: 60 tín chỉ.
Stt Mã NH Tên môn học TC LT TH Năm HK
Môn học theo chương trình
1 BUSA0012 Kinh tế học quản lý 2 30   1 2
2 ENGL0012 Anh văn 1 2 30   1 1
3 PHIL00014 Triết học 4 60   1 1
4 BUSA0022 Kinh tế lượng 2 30   1 1
5 BUSA0032 Phương pháp nghiên cứu trong QTKD 2 30   1 1
6 BUSA0042 Lý thuyết NC & tổ chức trong kinh doanh 2 30   1 1
7 BUSA0093 Quản trị chiến lược 3 45   1 2
8 BUSA0103 Quản trị tài chính 3 45   1 2
9 BUSA0113 Quản trị KD quốc tế 3 45   1 2
10 BUSA0123 Quản trị Marketing 3 45   1 2
11 ENGL0022 Anh văn 2 2 30   1 2
12 BUSA0133 Quản trị sản xuất 3 45   1 2
13 BUSA0143 QT nguồn nhân lực 3 45   2 1
14 BUSA0153 Quản trị chất lượng 3 45   2 1
15 BUSA0221 Báo cáo ngoại khóa 1 30   2 1
16 BUSA02312 Luận văn tốt nghiệp 12 180   2 2
Cộng nhóm: 50        
Nhóm MH bắt buộc tự chọn 01 – Phải đạt 04 TC
1 BUSA0052 Kinh tế toàn cầu 2 30   1 1
2 BUSA0062 Kinh tế phát triển 2 30   1 2
3 BUSA0072 Luật kinh doanh 2 30   1 1
4 BUSA0082 Văn hóa trong KD 2 30   1 2
Cộng nhóm: 8        
Nhóm MH bắt buộc tự chọn 02 – Phải đạt 06 TC
1 BUSA0162 Quản trị dự án 2 30   2 1
2 BUSA0172 Đạo đức kinh doanh 2 30   2 1
3 BUSA0182 Thương mại điện tử 2 30   2 1
4 BUSA0192 Hành vi tổ chức 2 30   2 2
5 BUSA0202 Nghệ thuật lãnh đạo 2 30   2 2
6 BUSA0212 Đàm phán trong KD 2 30   2 2
Cộng nhóm: 12        
Đường dây nóng
Hotline
Tư vấn
Email
saudaihoc@bdu.edu.vn
Thành viên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây