Quản trị sản xuất và điều hành (Lớp 15CH02 và 15CH04) - TS. Bảo Trung

Thứ bảy - 11/02/2017 05:13

TIỂU LUẬN KẾT THÚC MÔN QUẢN TRỊ SẢN XUẤT VÀ ĐIỀU HÀNH (Lớp 15CH02 và 15CH04)

 
 1. Giới thiệu chung:

 • Chọn 01 đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực quản trị sản xuất và điều hành

 • Viết tổng quan lý thuyết của đề tài (Literature Review) và vận dụng vào thực tiễn doanh nghiệp

 1. Các chủ đề viết tiểu luận:

  1. Ứng dụng Quản trị điều hành trong nền kinh tế thông tin (Operations management in the information economy)

 • Khái niệm về quản trị điều hành

 • Khái niệm về nền kinh tế thông tin

 • Vai trò của quản trị điều hành trong nền kinh tế thông tin

 • Sự thay đổi từ việc cung cấp sản phẩm & dịch vụ truyền thống sang việc cung cấp sản phẩm & dịch vụ trong nền kinh tế thông tin (Ví dụ Uber, Grab taxi, Sách điện tử,…)

 • Quá trình sản xuất, chuỗi cung ứng sản phẩm và dịch vụ thông tin

 • Vận dụng mô hình quản trị điều hành đối với các sản phẩm & dịch vụ thông tin cho doanh nghiệp.

 1. Ứng dụng Sản xuất tinh gọn tại …….

 • Khái niệm sản xuất tinh gọn

 • Quá trình hình thành và phát triển mô hình sản xuất tinh gọn

 • Các phương pháp và công cụ sản xuất tinh gọn

 • Ứng dụng sản xuất tinh gọn cho một doanh nghiệp cụ thể:

 • Đối với ngành dịch vụ như ngân hàng, hành chính công,… vận dụng mô hình sản xuất tinh gọn cho dịch vụ (Lean Services)

 • Đối với doanh nghiệp sản xuất vận dụng mô hình cho lĩnh vực sản xuất (Lean manufacturing)   

 1. Tái cấu trúc quá trình kinh doanh (Business process re-engineering - BRP) để nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả tại ……

 • Khái niệm quá trình, quá trình kinh doanh và tái cấu trúc quá trình kinh doanh

 • Vì sao phải quản trị quá trình kinh doanh và tái cấu trúc quá trình kinh doanh

 • Mối quan hệ giữa tái cấu trúc quá trình kinh doanh và quản lý chất lượng toàn diện (TQM)

 • Các công cụ và kỹ thuật tái cấu trúc quá trình kinh doanh

 • Đề xuất phương án thực hiện tái cấu trúc quá trình kinh doanh (01 tồ chức ngành dịch vụ hoăc ngành sản xuất sản phẩm vật chất):

  • Giới thiệu …..

  • Thực trạng quản trị quy trình kinh doanh tại …

  • Đề xuất phương án tái cấu trúc quá trình kinh doanh tại ….

 1. Hoàn thiện công tác Hoạch định tổng hợp tại Công ty ……

 • Khái niệm hoạch định tổng hợp

 • Các phương pháp hoạch định tổng hợp

 • Các tiền đề thực hiện hoạch định tổng hợp

 • Công tác hoạch định tổng hợp tại Công ty….

  • Giới thiệu Công ty….

  • Thực trạng Công tác hoạch diijnh tại Công ty …

  • Hoàn thiện công tác hoạch định tổng hợp tại Công ty….

 1. Ứng dụng hệ thống sản xuất vừa đúng lúc (Just in time – JIT) tại Công ty……

 • Khái niệm JIT

 • Đặc trưng của hệ thống JIT

 • Các thành phần chính của JIT

 • Ứng dụng JIT tại Công ty …

  • Giới thiệu Công ty…

  • Thực trạng hệ thống sản xuất tại Công ty…

  • Ứng dụng hệ thống JIT tại Công ty
 Từ khóa: lý thuyết, thực tiễn

  Ý kiến bạn đọc

Thành viên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây