SAU ĐẠI HỌC - ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG

http://sdh.bdu.edu.vn


Quản trị chất lượng (Lớp 15CH01 và 15CH03) - TS. Tạ Thị Kiều An

Quản trị chất lượng (Lớp 15CH01 và 15CH03) - TS. Tạ Thị Kiều An

CHỦ ĐỀ TIỂU LUẬN KẾT THÚC HỌC PHẦN QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG (Lớp 15CH01 và 15CH03)

Cải tiến hoạt động....../ quy trình…... (tên của hoạt động/ quy trình cụ thể) tại…... (tên của đơn vị cụ thể).
Để thực hiện đề tài yêu cầu phải sử dụng ít nhất 3-4 kỹ thuật/ công cụ quản lý chất lượng thích hợp với thực tế mà đề tài đề cập.
Nội dung cơ bản bao gồm:

Tên đề tài

  • Mở đầu
  • Giới thiệu về đơn vị… (vắn tắt)
  • Phân tích thực trạng hoạt động/ quy trình… tại…
  • Một số giải pháp cải tiến hoạt động/ quy trình… tại…
  • Kết luận
  • Tài liệu tham khảo
Khối lượng tiểu luận khoảng 15 trang A4
Lưu ý: Học viên thực hiện Tiểu luận kết thúc môn học theo Quy định số 47/QĐ – K.ĐTSĐH ban hành ngày 01 tháng 03 năm 2016

Cùng một chủ điểm đề tài nhưng yêu cầu làm đối với một hoạt động/ quy trình cụ thể tại một đơn vị cụ thể nên sẽ không có sự trùng lắp về đề tài tiểu luận giữa các học viên.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây